Vergoedingen en tarieven

Vanuit de basisverzekering worden fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar en in sommige gevallen voor mensen vanaf 18 jaar

Vergoeding fysiotherapie ui t de basisverzekering voor mensen van 18 jaar en ouder

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie vanaf 18 jaar maar heel beperkt. Alleen verzekerden met een chronische ziekte krijgen vanaf de 21e behandeling de kosten vergoed. De fysiotherapeut kan u informeren of uw aandoening als chronische indicatie wordt gezien.

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar

Vanuit de basisverzekering worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie vergoed en zo nodig zelfs 18 behandelingen. Ook voor kinderen zijn er indicaties die volledig vergoed worden. De fysiotherapeut kan u meer vertellen hierover.

Aanvullende verzekering fysiotherapie

Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Bij bijna alle zorgverzekeraars is dat een maximum aantal per jaar en niet per aandoening.
Bij een chronische aandoening geldt dat de eerste 20 behandelingen moeten worden betaald uit de aanvullende verzekering of door u zelf. Dit is echter eenmalig en bij een blijvende chronische indicatie niet jaarlijks

Eigen risico fysiotherapie

Fysiotherapie, die vergoed wordt uit de basisverzekering , gaat ten koste van het eigen risico. Voor fysiotherapie, die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering, geldt dat niet.
Kinderen hebben geen eigen risico, zij krijgen dus alles vergoed.

Tarieven voor 2018

Reguliere behandeling                                          € 29,90

Behandeling Manuele therapie                             € 39,95

Intake en onderzoek na screening                        € 46,85

Intake en onderzoek na verwijzing                        € 36,50

Toeslag aan huis behandeling                               € 12,00

 

Met diverse zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten.

De vergoede tarieven verschillen per zorgverzekeraar.