Privacy en WGBO

Privacy verklaring Uw fysiotherapeut maakt gebruik van een elektronisch dossier, waarin uw medische gegevens worden vastgelegd. Het vastleggen van deze gegevens is een wettelijke verplichting. De gegevens die worden vastgelegd zijn gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Uw behandeldossier wordt alleen bijgehouden en ingezien door uw fysiotherapeut en eventueel een fysiotherapeut die uw therapeut vervangt bij ziekte of vakantie. Alle fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als u meent dat gegevens niet juist zijn kunt u uw fysiotherapeut verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Indien er, in het belang van de behandeling, overleg moet plaatsvinden met bijvoorbeeld een verwijzend arts of huisarts, wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd. Uw gegevens worden 15 jaar bewaard. Dit is een wettelijke verplichting. Fysiotherapie Heteren doet mee aan wetenschappelijk onderzoek om fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden. Hiervoor kunnen gegevens van bijvoorbeeld testuitslagen (anoniem) worden doorgestuurd, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit wordt gevraagd tijdens de anamnese. Fysiotherapie Heteren handelt volgens de WPB (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacy

Op de behandeling tussen u en uw fysiotherapeut is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van toepassing. Dat betekent dat u als cliënt rechten heeft maar ook plichten.

Zoals bijvoorbeeld recht op duidelijke informatie van de fysiotherapeut en inzagerecht in uw dossier, maar daarnaast heeft u o.a. de plicht om de adviezen van de fysiotherapeut op te volgen en de fysiotherapeut van eerlijke informatie te voorzien.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere  fysiotherapeuten in de praktijk. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Uw fysiotherapeut maakt gebruik van een elektronisch dossier, waarin uw medische gegevens worden vastgelegd. Het vastleggen van deze gegevens is een wettelijke verplichting. De gegevens die worden vastgelegd zijn gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Uw behandeldossier wordt alleen bijgehouden en ingezien door uw fysiotherapeut en eventueel een fysiotherapeut die uw therapeut vervangt bij ziekte of vakantie. Alle fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als u meent dat gegevens niet juist zijn kunt u uw fysiotherapeut verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Indien er, in het belang van de behandeling, overleg moet plaatsvinden met bijvoorbeeld een verwijzend arts of huisarts, wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.
Uw gegevens worden 15 jaar bewaard. Dit is een wettelijke verplichting.
Fysiotherapie Heteren doet mee aan wetenschappelijk onderzoek om fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden. Hiervoor kunnen gegevens van bijvoorbeeld testuitslagen (anoniem) worden doorgestuurd, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit wordt gevraagd tijdens de anamnese.
Fysiotherapie Heteren handelt volgens de WPB (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Uw fysiotherapeut maakt gebruik van een elektronisch dossier, waarin uw medische gegevens worden vastgelegd. Het vastleggen van deze gegevens is een wettelijke verplichting. De gegevens die worden vastgelegd zijn gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Uw behandeldossier wordt alleen bijgehouden en ingezien door uw fysiotherapeut en eventueel een fysiotherapeut die uw therapeut vervangt bij ziekte of vakantie. Alle fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als u meent dat gegevens niet juist zijn kunt u uw fysiotherapeut verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Indien er, in het belang van de behandeling, overleg moet plaatsvinden met bijvoorbeeld een verwijzend arts of huisarts, wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.
Uw gegevens worden 15 jaar bewaard. Dit is een wettelijke verplichting.
Fysiotherapie Heteren doet mee aan wetenschappelijk onderzoek om fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden. Hiervoor kunnen gegevens van bijvoorbeeld testuitslagen (anoniem) worden doorgestuurd, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit wordt gevraagd tijdens de anamnese.
Fysiotherapie Heteren handelt volgens de WPB (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Reglement

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht.

Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Wilt u meer weten? Vraag uw fysiotherapeut of kijk op www.wetten.overheid.nl