Samenwerkingen

Met artsen, specialisten en zorgnetwerken

Nauwe samenwerking met

  • Huisartsen in Heteren en Driel: Periodiek hebben wij overleg met de huisartsen.
  • Huid- en oedeemtherapie Marije Bolte. Marije Bolte is op donderdag in onze praktijk aanwezig. www.marijebolte.tk
  • Ergotherapie Zinzia
  • ArtroseZorgnet, FibroZorgnet  (fibromyalgie) en ArtritisZorgnet van de St Maartenskliniek.
  • Schoudernetwerk vanuit Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem
  • CVA netwerk Arnhem
  • MS Zorg Nederland